Notice: Undefined variable: cat in /home/b/baltsunmelnsw/public_html/about.php on line 6

Notice: Undefined variable: cat in /home/b/baltsunmelnsw/public_html/blocks/meta_links.php on line 47

Arhitektūras un būvkonstrukciju pakalpojumi

SIA „Balts un Melns” sekmīgi darbojas arhitektūras un projektēšanas nozarē kopš 2004. gada, ir reģistrēta LR EM Būvkomersantu reģistrā, tiesīga nodarboties ar arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanas darbiem. SIA „Balts un Melns” mērķis: atbilstoši Pasūtītāja prasībām un LR normatīvajiem aktiem veikt projektu dokumentācijas izstrādāti noteiktajos termiņos un apjomā. SIA „Balts un Melns” galvenie darbības veidi ir arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanas pakalpojumi, ēku tehniskā stāvokļa novērtējumi un konsultācijas. Veicam arī inženiertīklu projektu vadību, izstrādājam detālplānojumus un nodrošinām autoruzraudzības veikšanu būvprojektu realizācijas laikā.

Ņemot vērā ilggadējo pieredzi nozarē, uzņēmums saviem klientiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • Būvprojektu izstrāde (jaunbūvēm, pārbūvēm un atjaunojamām ēkām)
 • Meta, ēkas un būves vizualizācijas izstrāde;
 • Būvprojekts minimālā sastāvā izstrāde (MBP);
 • Tehniskās izpētes atzinuma izstrāde;
 • Tehniskā apsekojuma atzinuma izstrāde;
 • Energoaudita un Energosertifikāta izstrāde, Termogrāfija, Pagaidu energoaudits, energoefektivitātes aprēķins;
 • Ēkas digitālā uzmērīšana; Detaļu uzmērījumi; Konstruktīvais un arhitektorniskais uzmērījums;
 • 3D skenēšanas un datu apstrāde (BIM)
 • 3D modelēšana;
 • Būvkonstrukciju sadaļas izstrāde (visa veida konstrukcijām);
 • Arhitektūras un teritorijas sadaļu izstrāde;
 • Būves fiksācijas projekts;
 • Teritorijas labiekārtošanas būvprojektu izstrāde;
 • Fasādes vienkāršotās (renovācijas) atjaunošanas būvprojekta izstrāde (daudzdzīvokļu ēku (renovācija) atjaunošana, siltināšana); Ēkas fasādes apliecinājuma karte;
 • Vienkāršotā atjaunošanas būvprojekta izstrāde;
 • Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pieteikumu veidlapu sagatavošana, progresa pārskati, ziņojumu un atskaišu sagatavošana;
 • Būvprojektu vadība;
 • Būvprojektu ekspertīze;
 • Vājstrāvu sadaļas izstrāde;
 • Lokālplānojuma un Detālplānojuma izstrāde;
 • Darba organizācijas projekta un darba veikšanas projekta izstrāde (t.sk. detalizēts laika grafiks);
 • Vizuālās apskates atzinums;
 • Dokumentācijas sagatavošana Tehnisko Noteikumu saņemšanai;
 • Ekonomikas daļas izstrāde (tāmes, kontroltāmes, būvdarbu apjomu saraksti);
 • Ugunsdrošības pasākuma pārskatu izstrāde;
 • Nojaukšanas (demontāžas) būvprojektu izstrāde;
 • Konservācijas būvprojekta izstrāde;
 • Novietošanas (piesaistes) būvprojekta izstrāde;
 • Ēkas krāsu pases izstrāde;
 • Tipveida projekti;
 • Moduļu mājas;
 • Autoruzraudzība;
 • Konsultācijas.
Google MapsRĪGAS BIROJS
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026
mob:29460991,
e-pasts: maris@baltsunmelns.lv
Google MapsGROBIŅAS BIROJS
Bārtas iela 15, Grobiņa, LV- 3430
mob:26118682,
e-pasts: gatis@baltsunmelns.lv
 • Kārlis Bergmanis
 • sertificēts energoauditors
 • sert.nr. EA2-0006
 • Aldis Jurķis
 • Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana; Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
 • Sert.: 3-00231; 6-00122;
 • aldis@albrogroup.eu
 • 29241831
 • Līga Brūkle
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
 • sert. nr. 3-01922
 • liga.brukle@gmail.com
 • 26544248
BM prezentācija 2016