Detalizēti uzmērījuma rasējumi
Mazās ēkas uzmērījums. Logu un durvju uzmērījums. Detalizēti uzmērījuma rasējumi

Uzmērījums: arh. Guntis Kārkliņš, Uldis Linkovskis, Solvita Ūdriņa, Santa Kārkliņa

Pasūtītājs: VAS "VNI"

Būves adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga

Teātra ēkas vēsturisko logu un durvju detalizēta uzmērīšana veikta Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas tehniskā projekta ietvaros. Teātra ēkas vēsturisko logu un durvju detaļrasējumu izstrāde veikta 2014.gada rudenī.

Veicot paaugstinātas precizitātes mērījumus, izmantoti rokas mērinstrumenti (bīdmērs, līmeņrādis, lāzera skeneris), izgatavoti logu un durvju profilu šabloni un veikta detaļu fotofiksācija. Izmantojot iegūtos uzmērījumu datus, izstrādāti detalizēti ēkas vēsturisko logu un durvju uzmērījuma rasējumi.