Fasāžu detaļu uzmērījums.
Jaunā Rīgas Teātra ēku kompleksa rekonstrukcija. Fasāžu detaļu uzmērījums.

Uzmērījums: arh. Guntis Kārkliņš, Uldis Linkovskis, Solvita Ūdriņa, Santa Kārkliņa

Pasūtītājs: VAS "VNI"

Būves adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga