Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Administratīvā ēka, Skandu iela 7, Rīga

Sadarbības partneris SIA "PRODEV"

Tehniskais apsekojums un Uzmērījums