Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Vecpuišu parka paviljons

Tehniskais apsekojums un Uzmērījums