Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Ēkas tehniskās apsekošanas rasējumi

dambis 68a,

Ēkas apsekojuma rasējumi.