Ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Biroju ēka

Ēkas tehniskā apsekošana, ēkas uzmērījums

Lāčplēša iela 30, Rīga