Ēkas uzmērījuma rasējumi

Ēkas uzmērījuma rasējumi

Tvaikoņu iela 1, Rīga