Tautas frontes muzeja ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens
Tehniskā apsekojuma autori:

JĒKABS SKRASTIŅŠ, Sert. Nr-20-3772

ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr-207167, andris@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: Biedrība "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome"

Būves adrese: Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga