Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Objekta adrese: Graudu iela 42, Liepāja

Pasūtītājs: SIA "Pica serviss"