Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Ēkas tehniskās apsekošanas rasējumi

Elizabetes iela 83/85

Ēkas apsekojuma rasējumi.

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Arhitekta palīgs: SOLVITA ŪDRIŅA