Administratīvās ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens, arhitektoniskais un konstruktīvais uzmērīj
Tehniskā apsekojuma autori:

JĒKABS SKRASTIŅŠ, Sert. Nr-20-3772

ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr-207167, andris@baltsunmelns.lv

Uzmērījuma autori:

RIHARDS MUNDHENS

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: AS "Māris Gailis"

Būves adrese: Klīveru iela 3, Rīga, LV-1048