Ražošanas ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

GUNTIS KĀRKLIŅŠ, guntis@baltsunmelns.lv, sert. nr. 10-0790

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA "MCITY 9"

Būves adrese: Bruņinieku iela 2, Rīga

Ražošanas ēkas uzmērījums, Bruņinieku iela 2, Rīgā.