Dzīvojamās ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

GUNTIS KĀRKLIŅŠ, guntis@baltsunmelns.lv, sert. nr. 10-0790

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība GAUJAS 33

Būves adrese: Gaujas iela 33, Rīga

Dzīvojamās ēkas uzmērījums