Dzīvojamās ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

GUNTIS KĀRKLIŅŠ, guntis@baltsunmelns.lv, sert. nr. 10-0790

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLA SAIMNIECĪBA SIA

Būves adrese: Rīgas iela 128, Līvāni

Dzīvojamās ēkas uzmērījums