Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens
Tehniskā apsekojuma autori:

JĒKABS SKRASTIŅŠ, Sert. Nr-20-3772

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

DAIGA PORIŅA, daiga@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA "Ektornet Residential Latvia"

Būves adrese: Antonijas iela 13, Rīga