Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Pasūtītājs: SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITATES SLIMNĪCA"

Būves adrese: Hipokrāta ielā 4, Rīgā

Patoloģijas centra ēkas un inženiertehnisko tīklu tehniskā apsekošana