Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

GUNTIS KĀRKLIŅŠ, guntis@baltsunmelns.lv, sert. nr. 10-0790

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Lielā ielā 71, Grobiņa

Dzīvojamās ēkas uzmērījums