Lielās teātra ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Tehniskā apsekošana: Normunds Tirāns, Māris Alsiņš

Uzmērījums: Vera Baumane, Uldis Linkovskis

Pasūtītājs: VAS "VNI"

Būves adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga

Teātra ēkas tehniskā apsekošana un uzmērījums veikti Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas tehniskā projekta ietvaros. Teātra ēkas (ēkas apbūves laukums – 867m2, būvtilpums – 8384m3) tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums veikts 2014.gada vasarā.

Tehniskās apsekošanas laikā veikti ēkas pamatu, starpstāvu pārsegumu un jumta konstrukciju atsegumi, veikti to uzmērījumi un izstrādāti rasējumi. Veiktas ēkas defektu fotofiksācijas un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums ar kopsavilkumu un secinājumiem par ēkas tālāku ekspluatācijas iespēju. Veikts ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais uzmērījums, veicot paaugstinātas precizitātes mērījumus izmantojot digitālo tahimetru. Izmantojot iegūtos uzmērījumu datus izstrādāti ēkas stāvu plānu, fasāžu, pārsegumu plānu un citu konstrukciju uzmērījumu rasējumi, kā arī ēkas trīsdimensiju modeļa rasējums.