Detālplānojuma izstrāde un saskaņošana
Detālplānojuma izstrāde un saskaņošana
DetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojumsDetālplānojums
Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv