Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Būves adrese: Dzintaru 7, Liepāja

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)