Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: DzĪK "Bāka NK"

Būves adrese: Lielais prospekts 74, Ventspils

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)