Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija

Arhitekts: Indulis Kalns

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Būves adrese: Upes iela 16, Rūjiena

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)