Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija

Arhitekte: Evita Biķe

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Būves adrese: Poruka iela 9, Ventspils

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)