Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija.

Arhitekte: KRISTĪNE ZĪVERTE

Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"

Būves adrese: Ventas iela 2, Liepāja

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)