Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Būvtehniķis: ULDIS LINKOVSKIS

Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

Būves adrese: Stacijas iela 22, Olaine

Atbildīgais projektētājs: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotā renovācija / ēku siltināšana (energoefektivitāte)