Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ
Olaines bērndārzs "Magonīte"
Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772