Rīgas iela 128, Līvāni
Tehniskās apsekošanas atzinums / Tehniskās izpētes slēdziens

Tehniskā apsekošana un ēkas uzmērīšana / uzmērījums / ekspertīze / izpēte / 3D modelis / objektu skenēšana / punktu mākonis / parametriskais modelis