Arhitekts: MIĶELIS PUTRĀMS
Saldus mūzikas un mākslas skola
Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772