Detālplānojuma izstrāde un saskaņošana

Detālplānojuma piemērs

Detālplānojuma piemērs

Detālplānojuma piemērs

Detālplānojuma piemērs

Detālplānojuma piemērs
Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv