Detālplānojums

Detālplānojuma vadītājs: Gundega Upоte

Detālplānojuma izstrādātājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma adrese: Salacgrīvas novads

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv