Detālplānojums

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma izstrādātājs: Valentīns Nozdrins

Detālplānojuma adrese: Salacgrīva

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv