Detālplānojums

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma izstrādātājs: Agnese Pivore Bokta

Detālplānojuma adrese: Ķekavas pagasts

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv