Graudu un rapša kaltēšanas un glabāšanas komplekss.

Arhitekts: Aigars Andersons

Pasūtītājs: A/S "SALDUS LABĪBA"

Būves adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772