A/S Swedbank Valmieras filiāle.

Arhitekts: ARHITEKTU BIROJS JAUNROMĀNS UN ĀBELE - Mārtiņš Jaunromāns

Pasūtītājs: A/S "SCO Centrs"

Būves adrese: Rīgas iela 15, Valmiera

www.jaunromansabele.lv

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772