Ģimenes māja.

Arhitekts: Andra Šmite

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772