Viesnīcas rekonstrukcija

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: SIA "KLIN-ROCK"

Būves adrese: "Klintskalni 1", Liepupes pagasts

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772