Rīgas Centrāltirgus gaļas paviljona AVK sistēma

AVK inženieris: Anatolijs Borodiņecs

Pasūtītājs: RPAS "Rīgas Centrāltirgus"

Būves adrese: Nēģu iela 7, Rīga

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772