Ēkas arhitektoniskā vīzija
Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772