LAIVU NOJUME, PIEJŪRAS LAIVU MUZEJS, VENTSPILS

Arhitekts: IJA RUDZĪTE

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde VENTSPILS MUZEJS

Būves adrese: Riņķa iela 2, Ventspils

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772