Vīzija

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būves adrese:

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772