Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgceltņu jaunbūve

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Māris Alsiņš

Arhitekta palīgs: SOLVITA UDRIŅA

Būves adrese: "Rietumi", Usmas pagasts, Ventspils novads

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772