Privātmāja

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Būves adrese: Aucenieki

Būvkonstrukcijas: JĒKABS SKRASTIŅŠ Sert. Nr-20-3772