Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Sabiedriska ēka. Ēkas tehniskā izpēte un uzmērījums.

JĀNIS VĪGANTS, Sert. Nr. 20-6589; 20-6590; 6-00032

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

Būves adrese: Riharda Vāgnera iela 4, Rīga

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, izpēte paredzēta, lai veiktu ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) izpēti un noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, lai dotu slēdzienu par ēku energoefektivitāti un pašreizējo tehnisko stāvokli un tālāku to ekspluatācijas un pārbūves iespēju. Tehniskās izpētes slēdziens kalpos par izejmateriālu ēku pārbūves meta un būvprojekta izstrādei.

Izpēte veikta 2016. gada novembrī. Ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženiertīklu pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskās izpētes slēdzienu tika iegūtas ēku un to atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, un izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās izpētes atzīmēm.

Ēku kompleksa fotofiksācijai izmantots bezpilota lidaparāts, jeb drons, kas aprīkots ar augstas izsķirtspējas fotokameru. Attēli apstrādāti ar realitātes modelēšanas programmatūru Bentley ContextCapture. Apstrādes laikā tika veikta aerotriangulācija ar attēlu savstarpējā novietojuma un orientācijas noteikšanu, piesaiste pie koordinātu atbalsta punktiem un gala produktu ģenerēšana. Iegūtā modeļa precizitāte pret dabā izvietotajiem atbalsta punktiem novērtēta 3 cm robežās.

Šīs apstrādes gala produkts objekta 3D režģa modelis formātos .3mx un .obj, punktu mākonis RGB krāsās.

Izmantojot iegūto punktu mākoni, sagatavoti ēkas fasāžu uzmērījuma rasējumi, tai skaitā 3D formātā.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.