Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Arhitekts: INDULIS KALNS
M. Namiķa iela 11, Grobiņa

Arhitekts: Indulis Kalns

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: SIA "Grobiņas novada namsaimnieks"

Būves adrese: M. Namiķa iela 11, Grobiņa

M. Namiķa iela 11, Grobiņa

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 251,0 m2, būvtilpums – 2390,0 m3, būves kopējā platība - 665,9 m2, lietderīgā platība – 349,8 m2) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2011.gadā.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2013.gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kāpņu telpas sienas pagrabā, kā arī veikta logu un durvju nomaiņa. Papildus ēkai tika veikta jumta nesošo koka konstrukciju pastiprināšana un seguma materiāla nomaiņa. Dzīvokļos iestrādāta ventilācijas atveres.

Siltināšanas būvdarbu laikā ēkai tika veikta autoruzraudzība, nodrošinot būvdarbu izpildi, atbilstoši projektam un spēkā esošo normām. Autoruzraudzības gaitā arī tiek veikta vienkāršotās fasādes renovācijas (fasādes atjaunošanas) dokumentācijas izstrāde.

Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, līdz ar to ēkai samazinās siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi apkurei.

Siltumizolācijas sistēma arī nodrošina esošo nesošo mājas konstrukciju aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību, kā rezultāta ēkas ilgmūžība palielinās.

Pēc fasāžu renovācijas (atjaunošanas) darbu pabeigšanas tiek uzlabots ēkas vizuālais tēls un iedzīvotāji iegūst sakārtotu apkārtējo vidi.