Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Arhitekts: INDULIS KALNS
Jaunatnes iela 5, Grobiņa

Arhitekts: Indulis Kalns

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: Biedrība "Jaunatnes 5"

Būves adrese: Jaunatnes iela 5, Grobiņa

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 525,7m2, būvtilpums – 5594,0m3) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2011.gadā.

Vienkāršotās renovācijas projekta sastāvā izstrādātas sekojoša dokumentācija:

Uzmērījuma rasējumi. Projekta sagatavošanas laikā tiek veikts ēkas konstruktīvais un fasāžu uzmērījums, kura mērķis sniegt informāciju par ēkas konstrukciju un elementu gabarītiem un parametriem. Ēkas fasāžu uzmērījumā tiek izmantots digitālais tahimetrs, iegūstot augstas precizitātes uzmērījumus. Pēc uzmērījumu rezultātiem sagatavots uzmērījumu rasējumu komplekts.

Energoaudits. Ēkas apsekojuma laikā tiek izvērtētā ēkas enerģijas plūsma esošajā situācijā, kā arī sniedz ieteikumus, kādi pasākumi jāveic ēkā, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu

Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinumā dots ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženierapgādes komunikāciju pašreizējā tehniskā stāvokļa novērtējums, kā arī doti ieteikumi, kādi pasākumi veicami, lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli, paildzinātu ēkas ekspluatācijas ilgumu. Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinums izstrādāts ievērojot LBN 405-01 „Ēku tehniskā apsekošana” un Vispārējo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Arhitektūras daļas rasējumi. Balstoties uz ēkas apsekojumā un uzmērījumā iegūtajiem datiem, kā arī ņemot vērā energoaudita norādījumus tiek izstrādāti raksturīgie konkrētās ēkas siltināšanas sistēmas mezgli un fasādes krāsu pase.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2014.gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kāpņu telpas sienas bēniņos un pagrabā, kā arī veikta logu un durvju nomaiņa. Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, vizuālais izskats un nodrošināta ēkas turpmāka saglabāšanās.

Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, vizuālais izskats un nodrošināta ēkas turpmāka saglabāšanās.